Dezvoltare rurală

Dezvoltare rurală: Soluţii pentru înnoirea parcului de maşini agricole


Aflați care e situaţia creditului rural şi a parcului de tractoare şi maşini agricole din ţară.
Dezvoltare rurală: Soluţii pentru înnoirea parcului de maşini agricole
Tractoare
În România, este încă dificil de obţinut un împrumut bancar de către o firmă mică abia înfiinţată sau de către un agricultor, situaţie ce reduce capacitatea de a investi şi îngreunează foarte mult absorbţia fondurilor UE (care impun o cerinţă de cofinanţare din partea beneficiarilor). În consecinţă, o mare parte din credite se îndreaptă către segmentele „mai puţin riscante” şi mai rentabile de pe piaţa financiară. În acest context, parcul de maşini agricole rămâne deficitar. Aşa reiese din analiza Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Numărul de tractoare şi utilaje agricole din România a scăzut la începutul perioadei de tranziţie, apoi a început să crească, însă treptat. Parcul de tractoare şi combine pentru producţia de cereale a fost cel mai afectat. În prezent, numărul tractoarelor reprezintă numai 40% din nivelul anului 1989, în timp ce cel al combinelor se situează la 77%. Pe de altă parte, numărul de tractoare a înregistrat o creştere uşoară, iar încărcătura de teren arabil per tractor s-a îmbunătăţit, scăzând de la 62 ha, în 1989, la 54 ha, în 2005, faţă de norma europeană în materie, de 12 hectare/tractor sau chiar mai mică. Cu toate acestea, parcul actual de maşini agricole este în mare măsură depăşit, iar acest lucru duce la pierderi mari de recoltă şi nu rezolvă problema campaniilor de recoltare lungi. Programe care includ sprijinirea agricultorilor în achiziţionarea de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune1. FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. Similar cu Programul SAPARD şi FEADR se va baza pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private. Fondurile europene vor putea fi accesate în baza a două documente-cheie: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală. Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru următoarele tipuri de investiţii private: modernizarea exploataţiilor agricole (Axa I ) creşterea valorii economice a pădurilor (Axa I); creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (Axa I); îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (Axa I); diversificarea activităţilor nonagricole (Axa III); sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzător (Axa III); încurajarea activităţilor turistice (Axa III); servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală (Axa III). Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din cadrul PNDR are incluse la cheltuieli eligibile, printre multe altele, şi achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. De asemenea, se pot obţine fonduri nerambursabile pentru achiziţionarea de utilaje agricole şi prin măsura 112 - “Instalarea tinerilor fermieri” şi Măsura 312 - “Crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”. Pentru informaţii complete asupra măsurilor precizate vă recomandăm să consultaţi Ghidurile Solicitantului aferente acestora, aflate pe site-ul agenţiei (www.apdrp.ro), secţiunea “Investiţii prin FEADR” şi pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, secţiunea “Dezvoltare rurală”. Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate (Programul Rabla). Beneficiază de prima de casare proprietarul, persoană fizică sau juridică, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui tractor nou sau a unei maşini agricole autopropulsată nouă, obţinând o notă de înscriere; b) a predat colectorului, spre casare, tractorul uzat sau maşina agricolă autopropulsată uzată, obţinând certificatul de distrugere; c) a radiat, la autoritatea competentă, tractorul uzat sau maşina agricolă autopropulsată uzată, obţinând certificatul de radiere; d) achiziţionează un tractor nou sau o maşină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere. Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăşească pentru persoana fizică, 50% din preţul de achiziţie al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi, iar pentru persoana juridică, 40% din preţul de achiziţie fără T.V.A, al tractorului nou. Proprietarul poate beneficia de prima de casare, prin achiziţionarea unui singur tractor nou sau a unei singure maşini agricole autopropulsată nouă, în schimbul predării spre casare a unui singur tractor uzat sau a unei singure maşini agricole autopropulsată uzată. Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu şi se derulează anual, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual. Pentru mai multe informaţii, studiaţi ghidul de finanţare de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Text: Ana A. Negru Citiţi mai departe în revista SATUL.


Aflati in ce conditii puteti beneficia de prima casare, care sunt masurile ce incurajeaza modernizarea exploatatiilor agricole si pentru ce fel de investitii se pot acorda fonduri europene nerambursabile agricultorilor.

Ana A. Negru
Fondatorul revistei SATUL

Ana (n. 1978, într-un sat săsesc din Ardeal) este pasionată de satul tradiţional şi de fotografia etnografică. Din dorința de a împărtăși cu cât mai multă lume din frumusețea, bunătatea, chibzuința, credința, creativitatea, valorile și viziunea plină de sens pe care le întâlnea în călătoriile ei prin sate sau pentru a trage anumite semnale de alarmă, în iunie 2009, ea dă startul proiectului său de suflet - revista SATUL.
Începând din februarie 2013, Ana este foarte pasionată și de brutăria artizanală cu maia, iar în februarie 2018, ea a demarat cu mult drag un proiect cultural pe care l-a denumit "Pâine cu maia și poveste - Satul tradițional românesc". În cadrul acestuia, Ana se lasă inspirată de frumusețea naturală a satelor noastre și evidențiază particularități tradiționale prin intermediul crestăturilor, ștanțelor, ingredientelor, culorilor.
Pentru cei interesați, Ana organizează, din timp în timp, ateliere despre prepararea pâinii artizanale cu maia.
Contact: <i>ana.negru@revista-satul.ro</i>
Dezvoltat de Terrasoft

Copyright © Revista SATUL
Reproducerea integrală sau parţială a textelor sau ilustraţiilor din revistă este
posibilă numai cu acordul prealabil scris al SC START-UP Advertising SRL.
Toate drepturile rezervate. SATUL - Marcă înregistrată.
SATUL - Revista pentru promovarea traditiei si culturii din mediul rural
Revista SATUL vă recomandă în continuare 8 articole
Proiectul “60 de biserici de lemn din nordul Olteniei şi sudul Transilvaniei”
Citeşte mai mult
Revista SATUL vă recomandă